فرآیند کاری 

1- تعیین نوع ترجمه (یکی از حالات طلایی، نقره ای و برنزی) و تعیین زمان مورد نظر برای تحویل فایل نهایی بر اساس جدول هزینه ها (لینک)

2- ارسال فایل مورد نظر برای ترجمه به همراه تمامی توضیحات ضروری و شماره تماس متقاضی به آدرس ایمیل synapsetrans@gmail.com و ارسال یک پیامک به شماره 09334644546 جهت تسریع در رسیدگی به سفارش

3- برآورد هزینه و مدت زمان لازم برای ترجمه و اعلام آن از طرف گروه مترجمین سیناپس به متقاضی از طریق ایمیل یا تماس تلفنی

4-ترجمه متن در صورت توافق در مدت زمان توافق شده

5-دریافت هزینه ها از طریق کارت به کارت

6- ارسال فایل نهایی به محض دریافت هزینه

7- انجام اصلاحات مورد نظر متقاضی با توجه به نوع ترجمه

 

 برای دریافت خدمات ترجمه  یا آگاهی از جزئیات مربوط به کیفیت، قیمت  و پاسخ هرگونه سوال احتمالی تنها کافی است با آدرس ایمیل synapsetrans@gmail.com ارتباط برقرار نمائید.