علوم مختلف ازجمله پزشکی و زیست‌شناسی بسیار گسترده هستند، و روز به روز هم گستره آن ها بیشتر و پهناورتر می‌شود. در دنیای امروز، این علوم پرطرفدار با سرعت چشمگیری در حال رشد و توسعه هستند؛ هر روز اخباری تازه به گوش می‌رسد، و در فهرست مقالات منتشر شدۀ جهانی، مقالات جدیدی به چشم می‌خورد.

ما می‌کوشیم تا با ارایه بهترین خدمات علمی، از جمله ترجمه در کنار دانشجویان، و علاقه مندان به پژوهش در امر ترجمه متون تخصصی و ویرایش در گرایش‌های مختلف آنها را در هم گام شدن با این پیشرفت های روز این علوم یاری برسانیم.