هزینه ترجمه متون تخصصی

بر اساس نوع ترجمه، سطح دشواری متن و کیفیت مورد تقاضا و فوریت کار از جدول زیر برای تعیین دستمزد نهایی ترجمه می‌توانید استفاده کنید.

هزینه های زیر شامل ترجمه و تایپ متن ترجمه می باشد و در حالت عادی هیچ هزینه دیگری برای تایپ در نظر گرفته نخواهد شد.

 

فوریت زمانی

زبان

کیفیت

نرخ هر صفحه

تخفیف (متون بیش از 6000 لغت)

عادی

انگلیسی به فارسی

برنزی

8000

حداکثر تا 5 درصد

نقره ای

11000

حداکثر تا 10 درصد

طلایی

14000

حداکثر تا 10 درصد

فارسی به انگلیسی

نقره ای

18000

حداکثر تا 10 درصد

طلایی

24000

حداکثر تا 10 درصد

نیمه فوری

زمان تحویل سه چهارم حالت عادی

قیمت 1.5 برایر حالت عادی

فوری

 

 

زمان تحویل نصف حالت عادی

قیمت دو برابر حالت عادی

* هر صفحه استاندارد 250 واژه محسوب می شود.

* در حالت عادی هزینه جداگانه برای تایپ لحاظ نمی شود.

* به طور پیش فرض زیرنویس تصاویر و جداول جز تعداد واژگان کل محسوب و ترجمه می‌شود.

متون داخلی تصاویر تنها به درخواست مشتری ترجمه می شود. ترجمه و طراحی مجدد تصاویر به صورت جداگانه محاسبه می شود.

 

 

در ترجمه برنزی، متونی انگلیسی توسط دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد ترجمه می‌شوند و پس از کنترل ترجمه اولیه، فایل تایپ شده بازخوانی سریع شده و در صورت نیاز تصحیح می‌شود. متن نهایی ارائه شده روان و قابل ارائه در کاربردهای دانشگاهی به ویژه توسط دانشجویان است. ترجمه برنزی صرفا برای متونی ارائه می شود که از نظر تخصصی و دشواری سطح بالایی نداشته باشند.

در ترجمه نقره ای، متونی که سطح تخصصی بالاتری دارند توسط دانشجویان و دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری ترجمه شده، پس از بازبینی کیفی کار تایپ و ویرایش می‌شود. متن ارائه شده بسیار روان و قابل استفاده در پروژه‌ها، گزارشات و پایان نامه‌ها و کابردهای دانشگاهی است.

ترجمه طلایی، توسط مجرب ترین همکاران ما که از دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری ممتاز هستند صورت می گیرد. در این روش بیشتر بر انتقال مفاهیم تاکید می‌شود تا ترجمه لغت به لغت متن. متن اولیه پس از ترجمه و تایپ، بازبینی و ویرایش می شود و سپس به مشتریان ارسال می شود. مشتری برحسب حجم کار مدت زمان مشخصی برای ارسال بخش های مبهم متن جهت بازخوانی و ویرایش فرصت دارد. بخش های نیازمند به ویرایش بایستی توسط مشتری با رنگ مشخص هایلایت شود. پس از دریافت نظرات مشتری، ترجمه قسمت های ابهام برانگیز، به طور دقیق مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحات مورد نظر در متن نهایی پیاده می‌شود. متن ارائه شده بسیار روان و قابل استفاده در مقالات تخصصی، پروژه‌ها و پایان نامه‌ها است.

برای متون تخصصی پزشکی و مهندسی ترجمه برنزی ارائه نمی شود. و بسته به سطح تخصصی این متون یکی از دو تعرفه نقره ای یا طلایی از طرف گروه مترجمین سیناپس اعلام می شود.

 

متون مورد نظر برای ترجمه معمولا دارای ویژگی‌ های متفاوت از نظر قالب‌بندی متن، مانند نوع فونت، اندازه فونت، فاصله خطوط، فاصله پاراگراف‌ها، اندازه صفحه، فاصله متن از حاشیه و غیره است، جهت منصفانه و یکسان بودن هزینه ترجمه، معیاری برای تعیین حدود یک صفحه استاندارد برای تعیین نرخ ها به شرح ذیل توسط مترجمان سیناپس به کار برده می‌شود:

هر صفحه برای ترجمه انگلیسی به فارسی معادل 250 واژه انگلیسی، با فونت Times New Roman ، اندازه فونت 14 و فاصله خطوط 1.5 در نرم افزار Word  است.

برای ترجمه فارسی به انگلیسی نیز هر صفحه معادل 250 واژه فارسی با فونت B Nazanin، اندازه فونت 14 و فاصله خطوط 1.5 در نرم افزار Word است.

برای محاسبه تعداد واژگان در صورتی که امکان انتقال متون به نرم افزار Word را داشته باشید می توانید تعداد واژگان را در گوشه پایینی سمت چپ صفحه Word ملاحظه نمائید.