در گذشته که هنوز فناوری های کامپیوتری در ابتدای مسیر توسعه خود قرار داشتند، کار مترجمان نسبت امروز دشواری های خاص خودش را داشت. از مشکلات پرینت و ترجمه های دست نویس گرفته تا محدود بودن نرم افزارهای موجود. اما امروز به لطف توسعه دانش و فناوری رایانه، کار ترجمه نیز تسهیل شده است. گروه سیناپس علاوه بر تلاش در ارائه ترجمه با کیفیت؛ به امر تایپ و صفحه بندی ترجمه ها نیز توجه ویژه ای دارد.

ویژگی‌های تایپ و صفحه‌بندی ترجمه‌ها در گروه سیناپس:

  • ما در گروه سیناپس ترجمه ها را به صورت فایل تایپ شده در نرم افزار آفیس تحویل میدهیم.
  • یک ویژگی و وجه تمایز گروه مترجمین سیناپس در رعایت کیفیت، هماهنگی و یکدستی تایپ و صفحه‌بندی متون ترجمه است.
  • تنها متون مفید مقاله ترجمه و تایپ می‌شوند؛ یعنی بخش‌های غیرضروری در فایل نهایی وارد نخواهند شد. در نتیجه بخش‌‌های غیرضروری در محاسبه هزینه نیز لحاظ نخواهند شد.
  • از نظر تنظیمات اندازه فونت، تمامی متون یکدست و هماهنگ تایپ می شوند.
  • تمامی تصاویر را داخل فایل ترجمه در محل خود قرار می دهیم.
  • زیر نویس (Caption) تمامی تصاویر به صورت پیش فرض ترجمه می‌شوند. حتی در صورت درخواست مشتریان متون داخلی تصاویر نیز ترجمه شده و تصویر مربوطه بازطراحی می‌شود.
  • جداولی که متون آن نیاز به ترجمه داشته باشد نیز به‌صورت پیش فرض ترجمه می‌شوند؛ مگر اینکه خود مشتریان تقاضای عدم ترجمه آن جداول را داشته باشند.
  • متن ترجمه با جزئیات متن مبدا تایپ می‌شود. ایتالیک بودن کلمات علمی، ارجاع به منابع در متن، بخش‌های سوپراسکریپت و مواردی از این دست؛ همگی در متن نهایی رعایت می‌شوند.