کارهایی که ما انجام می دهیم:

  • ترجمه متون تخصصی (انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی)
  • تهیه و ترجمه محتوای علمی برای وب سایت های اینترنتی
  • ویرایش مقالات علمی انگلیسی و فارسی
  • ترجمه رزومه و CV
  • ویرایش متون تخصصی ترجمه شده

 

 برای دریافت خدمات فوق یا آگاهی از جزئیات مربوط به کیفیت، قیمت  و پاسخ هرگونه سوال احتمالی تنها کافی است با آدرس ایمیل synapsetrans@gmail.com ارتباط برقرار نمائید یا در بخش درج نظرات سوال خود را مطرح نمائید.
 
 

کارهایی که ما انجام نمی دهیم:

 
  • نوشتن و خرید و فروش پایان نامه
  • فروش مقالات ترجمه شده مشتریان
  • پارافریز کردن (Paraphrasing) متون دارای سرقت علمی و ادبی در مقالات علمی

 

 
ترجمه متون ادبی و حقوقی، و ترجمه اسناد و مدارک رسمی جزء خدمات گروه مترجمین سیناپس نیست.