متن اولیه انگلیسی:

Analysis of Deinococcus radiodurans's Transcriptional Response to Ionizing Radiation and Desiccation Reveals Novel Proteins That Contribute to Extreme Radioresistance

برای مشاهده متن مبدا به چکیده مقاله در این لینک مراجعه کنید.

لینک مستقیم: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448114

متن ترجمه به فارسی:

آنالیز پاسخ رونویسی Deinococcus radiodurans به پرتوهای یونیزه کننده و خشک کردن، پروتئین‌های جدیدی را آشکار می‌سازد که در مقاومت افراطی در برابر پرتو دخیل هستند.

 

برای دریافت نمونه ترجمه این مقاله با آدرس ایمیل گروه مترجمین سیناپس در لینک تماس با ما مکاتبه کنید.

تصویر از NCBI Genome Project